შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXII

შენც თუ გარგუნა ბედმა ჩემი ცხედრის ხლება და
თუკი შენს თვალწინ მიწად მექცა ხორცი და ძვალი,
შენც გაიმეტო ეგებ მაშინ მოწყალება და
ჩემი საბრალო ლექსებისკენ გაგექცეს თვალი.

და მაშინ ნახავ, რომ არ ვგავარ მე ისეთ მგოსნებს,
ვინც ჟამთასვლაში მედიდური სიტყვით ეჩრება,
რომ ჩემი ლექსი მხოლოდ ლამაზ სიყვარულს მოსდევს
და შენს სიცოცხლეს სამუდამო გრძნობით შერჩება.

და, ალბათ, მაშინ შენ ჩემს ნათქვამს აზრსაც გაუგებ,
თუმცა კი იტყვი - `ვერ შესწვდაო სრულყოფილებას
და თუ შენს ხსოვნას მე საკადრის ძეგლს ვერ ავუგებ,
არც სხვაზე ნაკლებს დავამადლებ კალმის ქმნილებას.

მე რომ მოვკვდები, სხვისი ლექსით დატკბე ეგება,
ჩემთან კი მხოლოდ სიყვარული შეგეგებება.

თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXX

მარტოობისას როცა ვუხმობ იდუმალ ფიქრებს,
რომ მახსენდება სატკივართა ზღვა და ხმელეთი,
მოგონებათა ბნელ მორევში კვლავ ძალას იკრებს
გარდასულ დღეთა სევდიანი ელეთ-მელეთი.

და კვლავ დავტირი უცრემლობას ჩვეული თვალით
ერთგულ მეგობარს, აწ ჩაკარგულს ბნელ სამარეში,
კვლავ ვეძებ წარსულს სიყვარულის გზნებით და ალით
ხსოვნა-არხსოვნის სამყაროთა არემარეში.

და კვლავ ნელინელ მმატებს ცოდვას ნაცოდვილარი,
კვლავ მეძალება ნაფიქრალის ფიქრად შექცევა,
იმის გამგები ამქვეყნად კი არავინ არი,
რომ გადახდილი გადასახდელ ვალად მექცევა.

მაგრამ როგორც კი, ჩემო კარგო, შენ მაგონდები,
წარსულის ყველა მწუხარებას ერთად ვშორდები.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXI

შენს მკერდში ძგერენ სიყვარულით დღეს ის გულები,
ქვეყნად ცოცხალი აღარცერთი რომ არ მეგონა...
და მეგობრებიც, საფლავებში ჩაკარგულები,
შენში გაცოცხლდნენ, რომ მათი ხმა კვლავ გამეგონა.

ჰოი რამდენი ცრემლი ცხადად ანდა ფარულად,
თვალს შეჰპარვია საიმათო ხსოვნის ნარჩენად,
დღეს კი ისინი სიკვდილიდან გამოპარულან
ყოფნა-არყოფნის საფიქრალის წარმოსაჩენად.

ახლა შენ ჰგავხარ სიყვარულით სავსე სამარეს
მე ვინც მიყვარდა, შენი გახდა აწ და მარადის;
მათ მთელი ჩემი საგანძური შენ ჩაგაბარეს
და რაღა მეთქმის?! - მეც შენი ვარ კუბოს კარამდის...

შენში რომ ვხედავ ჩემთვის ძვირფას ყველა არსებას,
მეც ვნატრობ შენთვის სიცოცხლეს და შენთან მსგავსებას.

თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილიშექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXIV

ზად მიმავალმა არ მოვისხი მხრებზე ლაბადა,
რადგან დამპირდი - მზიანი დღე გელის ყველგანო...
მაგრამ შენს გულში რაღაც წყენა გაინაბა და
ღრუბლიანი ცა დამახვედრე უკიდეგანო.

თუმცა ღიმილით გაარღვიე მალე ღრუბლები,
წვიმის წვეთებიც შემიმშრალეს ვნების ალებმა,
თუმცა კეთილი მკურნალივით მესაუბრები,
მაგრამ მე სული დამიმძიმეს ნაავდრალებმა.

ვერას უშველი თანაგრძნობით შენ ჩემს იარებს
და სინანულიც გვიანია, რომ აღიარო,
მე ტკივილს შენი აღსარებაც ვერ დამიამებს
და ქვეყნად ასე უნუგეშოდ უნდა ვიარო.

დღეს მარგალიტის ცრემლს რომ აფრქვევ, ნანობ კი არა,
ნამდვილ სიყვარულს ბედმა, მგონი, შენც გაზიარა.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXIX

როგორღა ვუძღვნი შენს სიკეთეს ღირსეულ ქებას,
თუკი ქცეულა ჩემს ნაწილად შენი არსება?
შენ რომ შეგაქო, ეს ვერაფრით მომიტანს შვებას,
რადგან ჩემივე თავის ქებას დაემსგავსება.

და ამიტომაც სჯობს დავშორდეთ ერთმანეთს ნებით,
სჯობს დაეკარგოს ჩვენს სიყვარულს ძალა ერთობის,
რომ მეც მოგიძღვნა საკადრისი სიტყვები ქებით
და აღარ მქონდეს ეს შეგრძნება ერთმანეთობის.

რომ არ სჩვევია განშორებას, ვიცი, დანდობა
და მარტოობაც რომ იქნება მისი მხლებელი
და მაინც დრო-ჟამს სიყვარულის ფიქრებს ვანდობ და
ამ ფიქრს გაჰყვება წუთისოფლის სახსენებელი.

უნდა მასწავლო განზე დგომა ერთის ორიდან,
რომ ახლოს ყოფნით მოგაწვდინო ქება შორიდან.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXV

ნურას ინაღვლებ, თუ შენს წარსულს აუგი გასდევს,
მზის შემყურეს ხომ ზოგჯერ შავი ლაქაც დახვდება,
ვარდიც ხომ ეკლებს ვერ იშორებს, ვერც წყარო - ხავსებს,
კოკორს კი გულში ზოგჯერ მატლი ჩაუსახლდება.

ან ეგებ ვცდები და შემყრია მლიქვნელთა სენი,
ეგებ შენს აუგს პატიება ფუჭად რგებია.
ეგებ სხვებივით მეც მეხოტბე შევიქენ შენი
და დიდი ცოდვა მცირე ნაკლად მომჩვენებია?!

შენს დასაცავად მე ვექილის ხელობას ვსწავლობ,
მაგრამ გიყურებ ბრალმდებელის მდუმარე წყრომით
და ჩემს ცხოვრებას ხან ვაწამებ და ზოგჯერ ვწყალობ
სიყვარულის და სიძულვილის სასტიკი ომით.

შენ ჩემი ძარცვით დაიმკვიდრე ქვეყნად სახელი
და მეც გამხადე ჩემივ ძარცვის თანამზრახველი.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXVI

გამოგიტყდები - თუმცა გვეთქმის მე და შენ წყვილი,
თუმცა ორივეს სიყვარული ერთად გვეწვია,
ჩვენს ტრფობას ჩემი საძრახისი დააჩნდა წვლილი,
ჩემი აუგი მას უშენოდ შემოეწია.

ჩვენს ორ გრძნობაში ერთი ტრფობის სხივი ციაგებს,
თუმცა ცალ-ცალკე მრუმე ცოდვის გვიწევს მხილება,
რაც ჩვენს სიყვარულს საზიანოს ვერას მიაგებს,
მაგრამ დროდადრო მისგან მაინც მზე ეჩრდილება.

მიტომაც არ მსურს, აგედევნოს სირცხვილი კვალში
და ჩვენი ტრფობა გადეშალოს ყველას მარაოდ,
მიტომაც ვითხზავ შენს ნახვაზე სიძულვილს თვალში,
შენ კი ღიმილსაც ვერ იმეტებ სააშკარაოდ.

დე, ასე იყოს! შენში მიყვარს მე ის არსება,
ვისაც განგებამ განუწესა ჩემთან მსგავსება.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXVII

როგორც მოხუცი მამა უმზერს ძესა თუ ასულს,
რომელთა გზნება სიყმაწვილით ტკბობას ხმარდება,
მეც, ბედისწერის სამსჯავროზე კოჭლობით გასულს,
შენი სიკეთის დანახვაღა გამიხარდება.

მთელ შენს ღირსებას, მთელ სიტურფეს და სათნოებას,
ან თუნდაც ნაწილს, თუნდ ცხადლივ და თუნდაც ფარულად,
ასე მგონია, მიტომ სტაცებ ამაოებას,
რომ გარდაიქმნას მაცოცხლებელ ჩემს სიყვარულად.

რომ შენი ჩრდილიც მანათებდეს ცისკრის მზესავით,
რომ აღარ ვდევდე წუთისოფლის ბილიკს საპყარი,
რომ შთაგონება მოვიძიო მაცდურ მზერაშიც,
თუნდ სულ მცირედში, სამოწყალოდ რაც მომაპყარი.

შენზე უკეთესს რადგან ქვეყნად ვერავის ვხედავ,
ბედნიერების დაუფლებას ათმაგად ვბედავ


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXVIII

მე სანამ შენში შთაგონების ძიებას ვბედავ,
სანამ შენს სუნთქვას სიოდ ვაფენ ლექსის სტრიქონებს,
უხეშ ქაღალდზე საფერებელს ვერავის ვხედავ
და ჩემი მუზაც სხვა სალოცავს ვეღარ იგონებს.

ჩემს ლექსს კი არა, საკუთარ თავს უთხარ მადლობა,
შენს სილამაზეს, შენზე უკეთ, ვინ რას გაუგებს?!
მუნჯიც რომ იყოს და ვერ შეძლოს გრძნობის განდობა,
შენს სიტურფეზე მისი მზერა გაისაუბრებს.

შენ რომ მეათე მუზა იყო, თვით დრომ ინება,
შენ ცხრა დანარჩენს ერთი ათად გასცდი პატივით...
თუ წუთისოფელს განკითხვის დღე მოევლინება,
მარადისობას შენ შერჩები წმინდა ხატივით.

სიტყვებით თამაშს რომ შევწირე დრო და გონება,
მე ცოდვად მექცეს, ოღონდ გერქვას შენ შთაგონება!

თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

130-ე სონეტი

სულაც არ ბრწყინავს მზეებრ ჩემი სატრფოს თვალები,
მის ბაგეებსაც არა სცხია მარჯნის მაგვარი,
ვერც მისი მკერდი დაიკვეხნის დღის ელვარებით,
თმებიც შავი აქვს და მავთულზეც უფრო მაგარი.

მინახავს ვარდი - თეთრიცა და წითელიც, მაგრამ
მისი ღაწვები არ არიან ვარდის მინდვრები,
და თუმცა როცა მის სუნთქვას ვგრძნობ, გონებას ვკარგავ,
მას სურნელოვანს ვერ ვუწოდებ, ვერასდიდებით.

მე მიყვარს მასთან საუბარი, თუმცაღა ბროლის
საამო წკრიალს მისი ხმის ტემბრს ვერაფრით ვადრი.
და ვერასოდეს ვერ ვიხილავ ღმერთქალის რონინს,
ჩემი მიჯნური, როგორც წესი, მიწაზე დადის.

და მაინც, ჩემი სიყვარული ისე მისია,
რომ მასთან რამის შედარება უკადრისია.

თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი