ანდაზები - Andazebi


კაცმა რამდენი ენაც იცის, იმდენი კაციაო.


ანდაზები - Andazebi


კაცმა ჭირი მალა, მალა, ჭირმა თავი არ დამალა.


ანდაზები - Andazebi


კითხვა-კითხვით კაცი ბაღდადში ჩავაო (ვერსია: იერუსალიმში ჩავაო).


ანდაზები - Andazebi


კაცის თვალი ხარბია ( შავი მიწის მეტი ვერაფერი გააძღებსო).


ანდაზები - Andazebi


კოდალა სულ აკაკუნებს, მაგრამ მისი აშენებული ვერაფერი ვნახეო.


ანდაზები - Andazebi


კოკა წყალზე გატყდებაო.


ანდაზები - Andazebi

კუს რომ ჯოჯო არ აჰკიდებოდა, იქნებ ჩანჩალი მაინც ესწავლაო.


ანდაზები - Andazebi


ლომი დაბერდა - ვირმა დაწიხლაო.


შექსპირი (სონეტი VIII) - Shakespeare (soneti VIII)

სონეტი VIII

ნეტავ რას ნაღვლობ, როცა ანდობ მუსიკას სმენას,
მის სიტკბოებას რატომ ხვდები სევდის ჰანგებით?
ეგებ ის გიყვარს, რაც განიჭებს შეუცნობ წყენას,
ეგებ სიამე სატანჯველად გექცა განგებით?

ეგებ საყვედურს გეუბნება აქ ყველა ბგერა,
მწარე სიცხადე ეგებ ამხელს ფარულ იარებს,
ეგებ აქ მაინც ის სიმართლე გესმის და გჯერა,
რომ მარტოობა შენ სიკეთეს ვერ გაზიარებს.

შეხედე, სიმმა როგორ შექმნა სხვა სიმთან წყვილი,
როგორ დაიწყო სიმებს შუა ჰანგმა თარეში,
ერთად ამღერდა თითქოს მამა, დედა და შვილი
ბედნიერების აუმღვრეველ სიანკარეში.

და, ალბათ, გესმის, რასაც მღერის სამი არსება,
რომ მარტოობა შენთვის სიკვდილს დაემსგავსება.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი


შექსპირი (სონეტი) - Shakespeare (soneti)

სონეტი XXXIII

ბევრს შევსწრებივარ წუთისოფლად ლამაზ განთიადს,
მინახავს მთებზე მოთამაშე ცისკრის სხივები,
ავდევნებივარ მწვანე მოლზე ოქროს ათინათს,
წყაროც მინახავს, გრძნეულ შუქზე ნალივლივები,

ზოგჯერ კი დილას შემზარავად წარბიც შეუკრავს,
ღრუბლების ხროვა შეჰპარვია ღვთიურ იერში,
არ უნაღვლია, რომ სამყაროს ნათელ დღეს უკლავს
და უმოწყალოდ ჩაბინდულა დასალიერში.

მზემაც ხომ ჩემთვის მხოლოდ ერთხელ გამოანათა,
ვაი, რომ მისი სახის ნახვა ერთხელ მეღირსა,
ჩვენს ერთად ყოფნას დრო აჩუქა ერთმა საათმა
და მალე მზერა მეც ღრუბლებით გადამენისლა.

მე რა შევკადრო მიწიერ მზეს?! - ცაც ხომ ასეა -
მზის მოლოდინში გამუდმებით ღრუბლით სავსეა.


თარგმანი ინგლისურიდან - ალექსანდრე ელერდაშვილი