სტატუსები - statusebi

სამუდამოთ დავდუმდები თუ მხოლოდ ერთხელ დაიხშბს ყურებს მთელი მფოსფლიო, რომ თავისუფლაც შევძლო, დავიყვირო შენი სახელი.


სტატუსები - statusebi

მე ვიყავი პატარა, საყავრელი გოგონა, რომელსაც სჯეროდა, რომ ოცნებები ხდება...გავიდა დრო...გგონია გავიზარდე? ალბად, ცოტათი...მაგრამ ჩემში ჯერ, კიდევ ცოცხლობს ოცნებებისადმი რწმენა....


სევდის ბაღს

სევდის ბაღს

(sevdis bags)

სევდის ბაღს შეველ შენაღონები:
მოკრეფად მსურდა ვარდის კონები.
ვარდმან შემრისხა თავ-მომწონები,
ისარი მყორცა დასამონები,
სრულად მიმიღო ყოვლი ღონები;
მითხრა: „იფიქრე გულს-ნაქონები;
მისთვის იქმნები დასაყოვნები!“
ვერ მივხვდი მახვილ-განაწონები ;
მისთვის შევიქმენ ცრემლთა ფონები!

იასა ვჰკითხე, – მუნ იდგა ნაზი:
„ვარდსა რა ვუქმენ კართა სარაზი?
„ამაყად მწყრალი ვნახე ლამაზი!“
მანცა გამაგდო: „გარეგან – გაზი,
„შენგან გვაჩნია გულებსა ხაზი!
„სიხარულიდამ დაბლა კერძ დაზი!
„შენს გულსა ჰკითხე, მიაპყარ გაზი!
„შენის გონებით იქნები რაზი:
„ჩვენ დაგვთმეო და სხვას ემონები!“

რა ია გამიწყრა, ნარგიზს მივმართე,
სისხლის ცრემლითა სიტყვანი დავრთე;
ვეუბნებოდი: „შენ წარმიმართე
იწროს გზის პოვნად! გზები გაქვს ფართე!
ჩემსა ნუგეშსა ხელი შემართე:
ვარდს მამუდარე, ალერსი ჩართე.
შავ-გულსა ლხინი შენ მოუსართე.
შემომითვალოს, რა უკუღმართე?
რად მომიგონა მოუგონები?“

ნარგიზი ვნახე შებრალებითა,
ცრემლსა სცვარვიდა მორიდებითა;
მითხრა: „ყარიბო!“ მონაზებითა:
„ვარდი მით არის გულ-დაკლებითა,
„რომ შენი იყო თავ-დადებითა, -
„შენ რისთვის დაჰსთმე სხვისა ხლებითა?
„თავი მოსწონდა, ჰყვანდი ნებითა; -
„რად გიკვირს, გასწყრეს ცეცხლ-მოდებითა?
„ნაცვალი მოგხვდა დანახსოვნები!“

დავბრუნდი ყოვლგნით შეუბრალები;
ბაღის კარს დავჯექ შენაძალები,
ცრემლით აღმევსნეს მწირნი თვალები;
ვიყავ ბედისა დამაბრალები.
ვინცა მნახვიდენ დამაშვრალები,
შეიქმნებოდენ ჭირ-ნაკრძალები.
მეც მომხვდა სოფლის მკვლელი ბრჭალები!
ბესიკი სიკვდილს არ ვემალები,
თავი მაქვს მისთვის შენაწონები


ახალი გოგო, ახალი განცდა..

ახალი გოგო, ახალი განცდა..

(axali gogo, axali gancda)

მე მეძალება ძველი რითმები
ძველი სიტყვები აღარ მჭირდება
მე სითბოს ახლა სხვასთან დავეძებ
ამით მთავრდება რაღაც იცვლება.

არ მინდა ვიყო გამოკეტილი
დამპალ სტანდარტებს დავუთმო თავი
არც შენ მჭირდები შენი აზრებით
მე აღვივსები სულ სხვა განცდებით.

მე რომანტიზმი სულით მაცოცხლებს
და მე დავეძებ ოცნების ერთ ქალს
მე აღმოვაჩენ სადაც იქნება
მაშინ ვიპოვი რეალურ ჩემს თავს.

არა არ გჯერა რომ შევიცვალე
რომ ფრთებს შევასხავ ყველა ოცნებას
მიზნისკენ სწრაფვა ჩემი ნირია
და მე მჩვევია ქარივით ქროლვა.

მე აღარ მიკვირს რატომ დუმდები,
რად შეეჩვიე უაზროდ ბრძოლას
სევდაშერეულ გულს რად იწვალებ
მოდი მოეშვი როგორმე გლოვას.

მე დანანებით არ გაგიხსენებ
და ეს რითმებიც უაზრო ბოდვა.
დამტვერილ ნიავს ცაში გავატან
ყველა ნაფიქრალს ღრუბლად რაც მოვა.


შევცვლით

შევცვლით

(shevcvlit)


ჩემთან ცხოვრებას უარყოფ ებრძვი
მე კიდე შენთვის ყველაფერს შევცვლი
ყოველ დღე გეტყვი მიყავრხარ ბეკი
და გავჩუმდები ამაო ცრემლით
ყველაფერს შევცვლით ამჯერად მეტყვი
რად გინდა ბიჭო უაზრო ლექსი
მერე თავს დავხრი ჩუმად და სევდით
მერე შენ მოხვალ და ყურთან მეტყვი
რომ გენატრები ვერაფრით მებრძვი
აბა რად გინდა ტანჯვაში ცრემლი
მოდი ყველაფერს მიუდგეთ ერთით
სიყვარულით და ალერსით ვტკბებით
შენზე ლამაზი არ არის ერთიც
შენ ხარ ჩემთვის დღეს ულამაზესი
დაუსაბამოდ ამ სიტყვებს გეტყვი
აღარ ჩანს ბოლო ამ სიყვარულით დაგათრობ მხოლოდ
წავიდა მუზა უჩვეულოდ დამტოვა ჩუმად


აფორიზმები - Aforizmebi

"ჩემს ადამიანურ ცხოვრებას უთვალავი შეკითხვა აქვს.
მაგრამ მხოლოდ ორი პასუხი არსებობს, შიდა და გარე.
შიდა პასუხი გასხივოსნებაა, გარე პასუხი კი სრულყოფილებაა."


აფორიზმები - Aforizmebi (ქართ. , eng.)

"რა გინდა?
მე მინდა სიმშვიდე.
იმედიტირე ჩამავალ მზეზე.
იმედიტირე მთის მწვერვალზე."
შრი ჩინმოის წიგნიდან "იმედიტირე ..."

What do you want?
I want peace.
Meditate on the setting sun.
Meditate on the top of a mountain.


აფორიზმები - Aforizmebi

"სხეულის სისუფთავე გვეუბნება სად არის ღმერთი.
გულის სისუფთავე გვეუბნება რაგორია ღმერთი.
სულის სისუფთავე გვეუბნება ვინ არის ღმერთი."


აფორიზმები - Aforizmebi

"კვლავ და კვლავ სცადე!

საბოლოოდ ყველა შენი შეცდომა გაქრება."


აფორიზმები - Aforizmebi (ქართ. , eng.)

"ჩემი ფიზიკური სიკვდილი
არ არის ჩემი ცხოვრების დასასრული.
მე მარადიული მოგზაურობა ვარ."
შრი ჩინმოი

My physical death
Is not the end of my life -
I am an eternal journey.