ლეონარდო და ვინჩი

ლეონარდო და ვინჩი - Leonardo da Vinci

წყარომ იმდენი მიწა და ქვა დაახვავა თავის კალაპოტში, რომ იძულებული გახდა გაცლოდა და სხვა კალაპოტში ედინა.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

არსებობს სიყვარულისაგან განკურნების ათასგვარი საშუალება, მაგრამ არცერთი სანდო არ არის.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

ერთგულება არც ქების ღირსია და არც გმობისა, ვინაიდან მასში თავს იჩენს გემოვნებისა და გრძნობების სიმტკიცე, რომელიც ჩვენს ნებაზე როდია დამოკიდებული.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

ადამიანები თავს იწონებენ, როცა ისე იქცევიან, თითქოს მათთვის უცხო იყოს ყოველგვარი თავმოწონება.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

ამ ქვეყნად ბევრია ისეთი ქალი, ერთხელაც რომ არ განუცდია მამაკაცის ალერსი და ძალზე ცოტაა ისეთი ქალი, მხოლოდ ერთი მამაკაცის სიყვარულს რომ დასჯერებოდეს.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

დიდი სათნოებით უნდა იყოს დაჯილდოებული კაცი, რომ ბედის წყალობას უფრო მეტი თავშეკავებით ეგებებოდეს, ვიდრე ბედის სიმუხთლეს.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

არც ერთ ვნებაში თავის თავისადმი სიყვარული ისე მძლავრად არ არის გამეფებული, როგორც მიჯნურობაში, ადამიანი ნიადაგ მზადაა, სატრფოს სიმშვიდე დაურღვიოს, ოღონდ თავად იყოს მშვიდად.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

ადამიანი, რომელსაც არავინ მოსწონს, გაცილებით უბედურია, ვიდრე ის, ვინც არავის მოსწონს.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

ადამიანი ტირის, რათა მგრძნობიარედ ჩათვალონ სხვებმა; ტირის, რათა შეიცოდონ; ტირის, რათა სხვაც ატიროს; დაბოლოს, ტირის, რადგან სირცხვილია, არ იტიროს.ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

ადამიანის გონებასა და გულს, ისე როგორც მეტყველებას, თავისი ქვეყნის ელფერი დაჰკრავს.