სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ყველაზე ჭკვიანი მამაკაცი უგნურს ემსგავსება, როცა უყვარს. ყველაზე უფრო ქარფშუტა ქალიშვილი ჭკვიანდება, რომ შეიყვარებს.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ქალთა უმრავლესობას პრინციპები არ გააჩნია, გულის კარნახს ემორჩილებიან და მათი საქციელი იმ მამაკაცზეა დამოკიდებული, ვინც უყვართ.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ვაჟკაცმა არც არაფერი უნდა სთხოვოს ქალს და არც არაფერში ძალა დაატანოს, ქალები სულგრძელნი არიან - რაც შეუძლიათ იმას თვითონაც არ დაიშურებენ


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

თუ კაცს უნდა სიყვარული დაუმტკიცოს ქალს, ყველაფერი უნდა უამბოს, რასაც ქალის ცნობისმოყვარეობა მოითხოვს.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

გახსოვდეთ: ქალის გულის მოსახვეჭად სამი რამეა სიჭირო: სითამამე, სითამამე და კიდევ სითამამე.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

რა მწუხარებას ანიჭებს ღარიბ კაცს სიყვარული, როცა არ ძალუძს საჩუქრებით აავსოს ქალი და ისე გააბედნიეროს, რომ აღარაფერი ენატრებოდეს.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ქალს უნდა მისცე ყველაფერი, ან არაფერი.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ჩვეულებრივი ქალისთვის ყველა მამაკაცი მამაკაცია მხოლოდ; მისთვის კი, ვისმა გულმაც შეიცნო სიყვარული, თავისი მიჯნურის გარდა, მამაკაცი არ არსებობს.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

უფრო ადვილია შვიდ ქალს შეაყვარო თავი, ვიდრე ერთისგან თავი დაიხსნა.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები - statusebi

ქალთა სქესი მშვენიერია და დაულეველი. მამაკაცის - უტეხი და გაუმაძღარი.