სიული პრიუდომი - Siuli Priumodi

სიული პრიუდომი - Siuli Priumodi


ჟამი ფრანსის - Jami Pransis

ფრანსის ჟამი - Pransis Jami


პიერ ჟან ჟუვი - Pier Jan Juvi

პიერ ჟან ჟუვი - Pier Jan Juvi


სენ-ჟონ პერსი - Sen-Jon Persi

სენ-ჟონ პერსი - Sen-Jon Persi


ცარა ტრისტან - Tzara Tristan

ტრისტან ცარა - Tristan Tzara


ჰიუგო ვიქტორ - Hugo Viktor

ვიქტორ ჰიუგო - Viqtor Hiugo


მაჩაბელი ივანე - Machabeli Ivane

ივანე მაჩაბელი - Ivane Machabeli (1854-1898)


ბრონტე შარლოტ - Bronte Sharlot

შარლოტ ბრონტე - Sharlot Bronte


მიწიშვილი ნიკოლო - Mitsishvili Nikolo

ნიკოლო მიწიშვილი - Nikolo Mitsishvili (1896-1937)


ბეჩო (თემი)(სვანეთი) - Becho (temi) (svaneti)

ბეჩო, ისტორიული თემი ზემო სვანეთში. აერთიანებდა 11 სოფელს. შედიოდა ე. წ. სადადეშქელიანო სვანეთის შემადგენლობაში. სვანეთში რუსეთის მმართველობის დამყარების შემდეგ (XIX საუკუნის 50-იანი წლები) ბეჩოს ტერიტორიაზე, სოფელ მაზერში იყო სვანეთის საბოქაულოს ადმინისტრაციული ცენტრი. ამჟამად ბეჩოს ისტორიული თემის ტერიტორია და სოფლები შედის მესტიის მუნიციპალიტეტის ბეჩოს თემის საკრებულოში


ვახტანგ გორგასალი - Vakhtang Gorgasali

ვახტანგ გორგასალი (მეფე)

Vakhtang Gorgasali (mefe) (დაახ. 442-502)


ხელაია ამბროსი - Khelaia Ambrosi

ამბროსი ხელაია - Ambrosi Khelaia (1861–1927)