ყანჩელი გია - Kancheli Gia

გია ყანჩელი – Gia Kancheli (1935)


ყაუხჩიშვილი სიმონ - Kaukhchishvili Simon

სიმონ ყაუხჩიშვილი – Simon Kaukhchishvili (1895-1981)


ყიფიანი დიმიტრი - Kipiani Dimitri

დიმიტრი ყიფიანი – Dimitri Kipiani (1814-1887)


ყიფშიძე იოსებ - Kipshidze Iosif

იოსებ ყიფშიძე – Iosif Kipshidze (1882-1919)


ყაზბეგი ალექსანდრე - Kazbegi Alexander

ალექსანდრე ყაზბეგი – Alexander Kazbegi (1848-1893)


ჩერქეზიშვილი დოსითეოზ - Cherkqezishvili Dositeoz

ჩერქეზიშვილი დოსითეოზ - Cherkqezishvili Dositeoz

დაახლ.1758-1789 წწ. ქართველი მწერალი და საეკლესიო მოღვაწე, ანტონ პირველის

ლიტერატურული სკოლის წარმომადგენელი, ქართულ-სომხური ლიტერატურული ურთიერთობების განმამტკიცებელი.


ჩახრუხაძე - Chakhrukhadze

ჩახრუხაძე - Chakhrukhadze


სეხნია ჩხეიძე, XVII-XVIII სს. ქართლის სამეფო კარის მოხელე, ისტორიკოსი

სეხნია ჩხეიძე, XVII-XVIII სს.

ქართლის სამეფო კარის მოხელე, ისტორიკოსი


ცურტაველი იაკობ /იაკობ ხუცესი - Curtaveli Iakob

იაკობ ცურტაველი / იაკობ ხუცესი - Iakob Curtaveli

V საუკუნის ქართველი ჰაგიოგრაფი მწერალი, საეკლესიო მოღვაწე.


ციციშვილი გიორგი - Cicishvili Giorgi

გიორგი ციციშვილი - Giorgi Cicishvili