ლოკი ჯონ - Loki Jon


ცუდად აღზრდილ კაცში სიმამაცე გადადის უხეშობაში, სწავლულობა- პედანტიზმში, სიტყვამახვილობა- გაუთლელობაში, გულთბილობა- მლიქვნელობაში.


მეიდანი - Meidani


ეხლანდელი ჩვენი მეგობარნი მხოლოდ ჩვენთა ნაკლულოვანებათა მკვლევარნი არიან.


მენეკენი -Menekeni


ნდობა არის ის გრძნობა, როდესაც მაშინაც კი უჯერებენ ადამიანს, როცა იცი, რომ მის ადგილას ყველა ტყუილს იტყოდა.


მუდი - Mudi

კარგი ხასიათი უნარია,რომ საკუთარ თავს გზაზე გადაუდგე, თუმცა შეგეძლო განზე გამდგარიყავი.


მორი - Mori

ბრძენი უფრო იმას ეცდება, რომ სნეულება აირიდოს, ვიდრე საშუალება ეძებოს მის მოსარჩენად.